Ahn

Nom du Domaine Menu 2017

Attractions dans la

cave

Domaine Viticole

Mme Aly DUHR et Fils

9, rue Aly Duhr

+352 76 00 43 

info@alyduhr.lu 

 Sushi

Tartes Flambées

Concerts

DUHR Frères

Clos mon Vieux Moulin

25, rue de Niederdonven

+352 621 231 500

lucduhr@duhrfreres.lu

Food Truck:

Burger a Kniddelen

Sonndes ass e Sprangschlass a Face-Painting fir Kanner op der Plaz

 

LEY-SCHARTZ

4, rue Aly Duhr 

+352 76 00 74

caves.ley.schartz@pt.lu 

   

Domaine Viticole

MAX-LAHR et Fils

6, rue des Vignes

+352 76 84 11

+352 621 359879

rmax@pt.lu

 Samedi:

Assiette au jambon

Assiette au fromage

Dimanche:

Judd mat Gaardebounen a Speckgromperen

Hâm mat Speckgromperen an Zalot

Dimanche:

A partir de 14 heures Live Musik

Maison Viticole

SCHMIT-FOHL

8, rue de Niederdonven

+352 76 02 31 

hsf@pt.lu 

 Sélection de fromages proposée par Pierre Avon, maître fromager de la "Cave à fromages"  

Caves

J.-P. STEINMETZ-DUHR

11, rue de la Résistance 

+352 76 83 15 

   

Caves

BERNA

7, rue de la Résistance

+352 76 02 08 

berna@pt.lu

 Hâm am Deeg mat gebotschte Gromperen a Saubounen

Fëschpaschtéit mat Räis a Geméis

Wënzerteller mat Feierstengszalot, Rieslingspaschtéit, gekachten Hâm, Roastbeef a Pâté, Muerten an Zelleriszalot

 

Winery

JEFF KONSBRÜCK

35, rue de la Résistance

+352 691 827 319

jeff@winery-jk.lu